1η Κοινή Συνάντηση Δασκάλων Του ΕΠΟΚΕΣ

Οι Δάσκαλοι του ©Κέντρου Πολιτισμού Σαολίν Παιανίας Σι Χανγκ Τζι [κιν.: shìhéngjí 释恒吉] Σπυρόπουλος Χρήστος και Σι Μιάο Λίαν [κιν.: shìmiàolián 释妙莲] Τσαμουταλίδη Σταματία παρευρέθησαν μαζί με όλους τους Αναγνωρισμένους Δασκάλους του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν, στην 1η Κοινή Συνάντηση Διδακτικού Προσωπικού του ΕΠΟΚΕΣ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 10 το πρωί στη λέσχη της Ο.Α.Σ.Κ.Φ. Αριστόμαχος. 


Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν κύριος Σταυρίδης ξεκίνησε με σύντομη εισαγωγή και πληροφορίες για το έργο του ΕΠΟΚΕΣ και της διοίκησης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 Ιορδάνης, τις εργασίες της συνάντησης, η οποία συνεχίστηκε με την από κοινού διαμόρφωση των θεματικών ενοτήτων και του προγράμματος της Διδακτικής πορείας των Αναγνωρισμένων από το ΕΠΟΚΕΣ Σωματείων που ουσιαστικά ξεκινάει την 14η Σεπτεμβρίου, 2015 και τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση, τη δομή του Διδακτικού έργου και την περαιτέρω εξέλιξη των δράσεων του ΕΠΟΚΕΣ. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις νομικές δομές αναφορικά με το Σωματειακό Δίκαιο. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με σημεία ενδιαφέροντος τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ορθή Διδασκαλία των Τεχνών του Σαολίν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη καθώς και ποιες ενέργειες ή δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και στην αναγκαιότητα δημιουργίας μιας Κοινής Στρατηγικής κατά τα πρότυπα των λοιπών χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαολίν, αναφορικά με τις δράσεις που υλοποιούν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Σαολίν για την προώθηση και τη διδασκαλία του Πολιτισμού Σαολίν.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις και τις τελικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων δασκάλων.
Βασ. Φρειδερίκης & Καντρή
Παιανία - Αθήνα
All rights reserved
 
FOLLOW US /
 
Επικοινωνία
Σπυρόπουλος Χρήστος
6934510545
Τσαμουταλίδη Τίνα
6934510576