Ημέρα Αξιολόγησης στον Άνεμο

Tο Σάββατο 3 Ιουνίου 2017, οι Δάσκαλοι του ΚΕΠΟΣΑ Παιανίας, Σπυρόπουλος Χρήστος και Τσαμουταλίδη Σταματίνα συμμετείχαν στη θερινή Αξιολογητική περίοδο του 2017, στη λέσχη της Ο.Α.Σ.Κ.Φ.Η. «ΑΝΕΜΟΣ». Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ύλη του Ναού Σαολίν, την επίβλεψη του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν και έλαβαν μέρος οι μικροί σπουδαστές του Μάντι Βερυκοκάκης Κωνσταντίνος και Τρίγκας Ιωάννης, οι οποίοι αξιολογήθηκαν και με σχεδόν άριστο μέσο όρο πέρασαν στην επόμενη βαθμίδα. 

Συγκεκριμένα, ο Τρίγκας Ιωάννης πέρασε στο 1ο Ντουάν Ουέϊ Αρχικού Επιπέδου και ο Βερυκοκάκης Κωνσταντίνος στο 2ο Ντουάν Ουέϊ Αρχικού Επιπέδου 


Επικεφαλής της επιτροπής Αξιολόγησης ήταν ο Δάσκαλος του Ουράνιου Δράκου Κοκκάλας Λάμπρος και αξιολογητές τα Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σαολίν, Καπατσούλιας Παναγιώτης, Τσαμουταλίδη Σταματίνα και Σταυρίδου Αλεξάνδρα, ενώ τη γενική εποπτεία των διαδικασιών της Αξιολόγησης, είχε ο Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου Σαολίν Αθήνας, Δάσκαλος Κατακαλαίος Δημήτρης.

 

Η Σύνοδος Αξιολόγησης, είναι μέρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Σαολίν και για το λόγο αυτό έχει σημαίνουσα βαρύτητα, αφού προσδίδει εγκυρότητα στη συστηματική μελέτη της Πολιτιστικής Κουλτούρας του Σαολίν και ανυψώνει το επίπεδο στις τεχνικές και τη θεωρία των πολεμικών τεχνών του Σαολίν. Η διαδικασία και τα κριτήρια των Αξιολογήσεων είναι βάσει του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ [κιν.: Xīlà Shǎolín wǔgōng duànwèizhì 希腊少林武功段位制] που έχει συσταθεί ειδικά από την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν [κιν.: Shàolín Xīlà liánhéhuì 少林希腊联合会].

Βασ. Φρειδερίκης & Καντρή
Παιανία - Αθήνα
All rights reserved
 
FOLLOW US /
 
Επικοινωνία
Σπυρόπουλος Χρήστος
6934510545
Τσαμουταλίδη Τίνα
6934510576